Upset

#ParentLicenses2027

有日返工搭港鐵,當時手上拎住碗外賣粥、飯盒袋、手袋,重有個袋裝住公司嘢

我喺堅尼地城站搭港島線列車,上車就順勢坐車門隔離嗰個位

列車去到灣仔站有對母子上車,個媽一邊手拖住個戴住頭盔嘅仔,另一邊手就拎住個仔架scooter,估計個仔應該達初小嘅年紀。佢哋一上車,個媽喺個仔耳邊講咗啲嘢,個仔就走埋嚟同我講

👦🏻:「可唔可以俾個位我坐?」
我:「唔好意思呀小朋友,我手上邊拎住好多嘢……」

我都未講完,個阿媽就睜大對眼勁大聲講
👩🏻‍🦱:「小朋友搭車無位坐會跌親㗎!」

我唔想同佢嘈,就死死地氣企起身俾佢個「寶貝仔」坐,但我實在拎住好多嘢,所以一隻手拎住碗粥再扶住個位隔離條柱,而另一隻手就拎其他嘢

個小朋友可能覺得我阻住佢視線,係咁搵手推我碗粥,對腳又踢嚟踢去。我睥住個細路,同時企我隔離個男人都睇唔過眼叫個細路坐好啲

於是個細路用好無辜嘅雙眼望住佢老母,然後個媽就講
👩🏻‍🦱:「可能你坐咗佢個位佢upset,原諒佢」

WHAT?!我即刻眼都突埋……
然後兩母子喺天后站落咗車

個小朋友連搭兩個港鐵站都驚佢跌,咁你重俾佢玩scooter?!重易跌啦!

讀者投稿@迫港鐵嘅上班族

error: